Chuyên mục | Thiềm Thừ Từ Bột Đá
Thiềm thừ vàng ngọc lưu ly trên bụi sen đế gỗ xoay khủng LN086

Thiềm thừ vàng ngọc lưu ly trên bụi sen đế gỗ xoay khủng LN086

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ vàng ngọc lưu ly ,trên bụi sen đế gỗ xoay khủng, bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 36cm x 37cm + Khối lượng: 7.8kg + Ý nghĩa: Hòa Hài Sinh Tài – mang ý nghĩa giữ và nhả […]

Giá: 6,930,000 VNĐ  Đặt mua
Thiềm thừ xanh ngọc thần tài trên đế gỗ lớn LN088

Thiềm thừ xanh ngọc thần tài trên đế gỗ lớn LN088

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ xanh ngọc thần tài trên đế gỗ xoay giỏ tiền lớn, bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 20cm x 34cm + Khối lượng: 3.85kg + Ý nghĩa: Kim Thiềm Chiêu Tài/ Túi Hoàng Kim – mang ý nghĩa […]

Giá: 4,830,000 VNĐ  Đặt mua
Thiềm thừ vàng cam ngọc thần tài trên đế gỗ lớn LN089

Thiềm thừ vàng cam ngọc thần tài trên đế gỗ lớn LN089

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ vàng cam ngọc thần tài trên đế gỗ xoay giỏ tiền lớn, bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 29cm x 35cm + Khối lượng: 4.1kg + Ý nghĩa: Kim Thiềm Chiêu Tài/ Túi Hoàng Kim – mang ý […]

Giá: 4,830,000 VNĐ  Đặt mua
Thiềm thừ vàng ngọc lưu ly trên bụi mẫu đơn đỏ đế gỗ xoay LN091

Thiềm thừ vàng ngọc lưu ly trên bụi mẫu đơn đỏ đế gỗ xoay LN091

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ vàng ngọc lưu ly trên bụi mẫu đơn đỏ đế gỗ xoay, bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 30cm x 25cm + Khối lượng: 4.8kg + Ý nghĩa: Tài Vượng Tứ Quý – mang ý nghĩa giữ và […]

Giá: 4,830,000 VNĐ  Đặt mua
Thiềm thừ xanh ngọc đa sắc trên bụi mẫu đơn LN092

Thiềm thừ xanh ngọc đa sắc trên bụi mẫu đơn LN092

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ xanh ngọc đa sắc trên bụi mẫu đơn đỏ đế gỗ xoay, bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 24cm x 21cm + Khối lượng: 2.5kg + Ý nghĩa: Tài Vượng Tứ Quý – mang ý nghĩa giữ và […]

Giá: 3,780,000 VNĐ  Đặt mua
Thiềm thừ ngọc vàng lưu ly trên đế gỗ xoay LN093

Thiềm thừ ngọc vàng lưu ly trên đế gỗ xoay LN093

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ ngọc vàng lưu ly trên đế gỗ xoay bóng, bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 22cm x 23cm + Khối lượng: 2kg + Ý nghĩa: Chiêu Tài Kim Thiền – mang ý nghĩa giữ và nhả tài lộc […]

Giá: 3,150,000 VNĐ  Đặt mua
Thiềm thừ xanh ngọc đa sắc trên đế gỗ xoay LN094

Thiềm thừ xanh ngọc đa sắc trên đế gỗ xoay LN094

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ xanh ngọc đa sắc trên đế gỗ xoay bóng, bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 21cm x 23cm + Khối lượng: 2.2kg + Ý nghĩa: Chiêu Tài Kim Thiền – mang ý nghĩa giữ và nhả tài lộc […]

Giá: 3,150,000 VNĐ  Đặt mua
Thiềm thừ ngọc vàng cam thần tài trung trên đế gỗ xoay LN096

Thiềm thừ ngọc vàng cam thần tài trung trên đế gỗ xoay LN096

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ ngọc vàng cam thần tài trên đế gỗ xoay túi tiền trung, bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 19cm x 25cm + Khối lượng: 1.7kg + Ý nghĩa: Chiêu Tài Kim Thiềm – mang ý nghĩa giữ và […]

Giá: 3,150,000 VNĐ  Đặt mua
Thiềm thừ xanh ngọc cõng bắp cải nguyên bảo LN097

Thiềm thừ xanh ngọc cõng bắp cải nguyên bảo LN097

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ xanh ngọc cõng bắp cải xanh nguyên bảo trên đế gỗ xoay, bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 17cm x 21cm + Khối lượng: 1.7kg + Ý nghĩa: Chiêu Tài Kim Thiềm – mang ý nghĩa giữ và […]

Giá: 1,890,000 VNĐ  Đặt mua
Thiềm thừ xanh ngọc trên mẫu đơn lá sen LN098

Thiềm thừ xanh ngọc trên mẫu đơn lá sen LN098

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ xanh ngọc trên mẫu đơn lá sen xanh đế gỗ xoay, bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 19cm x 16cm + Khối lượng: 1.3kg + Ý nghĩa: Chiêu Tài Kim Thiềm – mang ý nghĩa giữ và nhả […]

Giá: 1,785,000 VNĐ  Đặt mua
Thiềm thừ vàng lưu ly trên mẫu đơn lá sen LN099

Thiềm thừ vàng lưu ly trên mẫu đơn lá sen LN099

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ vàng lưu ly trên mẫu đơn lá sen vàng đế gỗ xoay, bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 18cm x 16cm + Khối lượng: 1.2kg + Ý nghĩa: Chiêu Tài Kim Thiềm – mang ý nghĩa giữ và […]

Giá: 1,785,000 VNĐ  Đặt mua
Thiềm thừ đỏ ngọc trên bụi sen xanh LN100

Thiềm thừ đỏ ngọc trên bụi sen xanh LN100

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ đỏ ngọc trên bụi sen xanh đế gỗ xoay, bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 13cm x 15cm + Khối lượng: 850gr + Ý nghĩa: Hoà Hài Sanh Tài – mang ý nghĩa giữ và nhả tài lộc […]

Giá: 1,470,000 VNĐ  Đặt mua
Thiềm thừ xanh ngọc trên bụi sen xanh LN101

Thiềm thừ xanh ngọc trên bụi sen xanh LN101

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ xanh ngọc trên bụi sen xanh đế gỗ xoay, bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 13cm x 15cm + Khối lượng: 1kg + Ý nghĩa: Hoà Hài Sanh Tài – mang ý nghĩa giữ và nhả tài lộc […]

Giá: 1,575,000 VNĐ  Đặt mua
Thiềm thừ vàng lưng điểm hồng ngọc trên bụi sen LN102

Thiềm thừ vàng lưng điểm hồng ngọc trên bụi sen LN102

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ vàng lưng điểm hồng ngọc trên bụi sen vàng đế gỗ xoay, bột đá mạ vàng (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 16cm x 13cm + Khối lượng: 900gr + Ý nghĩa: Hoà Hài Sanh Tài – mang ý nghĩa giữ và nhả […]

Giá: 1,575,000 VNĐ  Đặt mua
Thiềm thừ vàng ngọc lưu ly trên bụi mẫu đơn đa sắc LN103

Thiềm thừ vàng ngọc lưu ly trên bụi mẫu đơn đa sắc LN103

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ vàng lưng điểm hồng ngọc trên bụi sen vàng đế gỗ xoay, bột đá màu cao cấp (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 16cm x 13cm + Khối lượng: 900gr + Ý nghĩa: Hoà Hài Sanh Tài – mang ý nghĩa giữ và […]

Giá: 1,365,000 VNĐ  Đặt mua
Trang 1 của 612345...Cuối »

Đánh giá rating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.pngrating_starstar.png 9.2/10 bởi 36002 bình chọn

Bình thườngTuyệt vời


He Thong Cua Hang Vat Pham Phong Thuy

Phong Thủy - Đá Quý Phong Thủy - Trang Sức Phong Thủy - Vật Phẩm Phong Thủy

Ứng dụng Phong Thuy, Thuật Phong Thuy, Thuyết Phong Thuy, Học Thuyết Phong Thuy, Khoa Học Phong Thuy vào Phong Thuy Nha O để cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn.

Facebook

Phong Thủy Hoàn Kiếm
Vật Phẩm Phong Thủy
Hotline 24H Mua Hang Online